kreknoszovetseg
kreknoszovetseg
BEJELENKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
WEBSITE TRANSLATE
 
KONFERENCIÁK
 
IMAHÉT 2010
 
FŐMENŰ
 
ÍRÁSOK,ÉRDEKESSÉGEK
 
LINKEK
 
ÓRA
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2009-08-05
 
FORDÍTÓ
 
INNEN VOLTAK

visitors globe
 
HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
EGYHÁZI VIDEÓK
 
BLOG

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET NŐSZÖVETSÉGÉNEK X. KONFERENCIÁJA - TEMESVÁR

2009.08.26. 17:50, kreknoszovetseg

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET  NŐSZÖVETSÉGÉNEK X. KONFERENCIÁJA 

      Már a kora reggeli órákban elfoglalták parkolóhelyeiket  a más megyékből érkezők gépjárművei julius 25-én, szombaton Temesvár történelmi város Victoriei tér közelében lévő parkolóiban, hiszen a mai nap rendezték meg a KREK Nőszövetségének X. konferenciáját a város központjában lévő légkondicionalt Capitol mozi koncerttermében.

Tóth Zsigmond 

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET  NŐSZÖVETSÉGÉNEK X. KONFERENCIÁJA 

      Már a kora reggeli órákban elfoglalták parkolóhelyeiket  a más megyékből érkezők gépjárművei julius 25-én, szombaton Temesvár történelmi város Victoriei tér közelében lévő parkolóiban, hiszen a mai nap rendezték meg a KREK Nőszövetségének X. konferenciáját a város központjában lévő légkondicionalt Capitol mozi koncerttermében.

     Mivel a temesvár-belvárosi híres történelmi templom, ahol 1989.dec. 15-én indult ki a forradalmi szikra, kicsinek bizonyúlt volna annak a több mint 800 résztvevőnek akik a máramarosi Avasoktól a Bánság szórványban lévő magyarságáig eljöttek a nyári konferencia munkálataira. Örültek a házigazdák a sok jelenlévőknek, hiszen voltak akik közel ötszáz kilómétert utaztak, hogy részt vehessenek a rendezvényen.

    A konferencia témája: A temesvári forradalom huszadik évfordulója, valamint Tisztelgés az 500 éve született Kálvin János   emléke előtt. Talán ezért is válaztották az idei konferencia mottójául a 25.Zsoltár 1-2 , 4-5 verseit:

„Hozzád emelem, Uram, lelkemet! Istenem, benned bízom... Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.”

     A konferencia munkálatai a nőszövetségi zászlók bevonulásával vedte kezdetét, hiszen ezen színes, sokat mondó bibliai idézettekkel és helyi sajátosságokkal kidíszített lobogók mutatták meg , hogy annak hordozója a Partium melyik tájegységéről érkezett. Felzendült a: Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt című nagyon szép ének, majd elől Bogya Kis Mária a KREK  nőszövetségi elnöke, Kovács Ildikó a Temesvár-belvárosi Losonczy Anna Nőszövetség elnöke,  házigazda, ft.Csűry István megbízott püspök, a meghívott vendégek, majd őket  követték a zászló vivők.

     A leleményes házigazdáknak köszönhetően a sok ének szövegeket a háttérben egy hatalmas kivetitőn lehetett olvasni.

      Az eredeti program egy kis változtatásra kényszerűlt, mivel a konferencia nyitó Igehírdetője D.Tőkés László püspök – EU parlamenti képviselő szubjektív okok miatt nem ért időben a helyszínre, ezért elsőként Bogya Kis Mária a KREK nőszövetségi elnöke köszöntötte a jelenlévőket beszélt röviden az 1989 – es decemberi egyrészt szomorú másrészt örvendetes eseményekről „... szomorúak, mert a szabadságot áldozat nélkül elnyerni nem lehetett. De örvendetes híreket is kaptunk: 1989 karácsonyára győzött a Mennyei Gyermek a ledönthetetlennek tűnő bálvány felett. Hatalma nem tarthatott örökké: „Ledőlt magalázva az ítélő Isten szavára”. E győzelemnek köszönhető, hogy újra éledt református anyaszentegyházunk és a nőszövetség.”

       Ezt követően Fazakas Csaba esperes, házigazda -  lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, aki a hitről és hűségről beszélt, annak fontosságáról és egybefonódásáról.

        Vinczéné Pálfy Judit lelkipásztor, missziói előadó – tanácsos köszöntőjét követően a missziói munka fontosságát és eredményességét taglalta előadásában.

         A konferencia meglepetés vendége volt Magyarország bukaresti nagykövetének felesége aki arról beszélt mily csodásan működök az Úr, hiszen felszólalása előtt hangzott fel az Úr csodásan működik című ének és miként szerette meg több évvel ezelőtt első hallásra, hiszen valójában a mindennapi életben is az Úr csodásan működik.

         A közben megérkezett D.Tőkés László püspök, EU képviselő, nagy figyelemmel hallgatta a nagykövetné asszony előadását, majd igazolás képpen, hogy az Úr mily csodásan működik felolvasott egy kis részletet Molnár Kálmán Tövisháti visszaemlékezések című művéből, az Úr miképp segítette őket azon szörnyű decemberi napokban, miképp vészelték át a zsarnok rendszer pribékjeinek megtorlását, hisz az Úr csodásan működik másképp ez nem lett volna lehetséges.

     Prédikációjának Igei magyarázatát a Máté Evangéliuma 23: 37-39 verseire alapozta: „ Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! „

           Nagyon érdekes és tanulságos előadások következtek, a temesvári Kovács Ildikó, mint az 1989–es forradalom szemtanúja számolt be a gyülekezet megpróbáltatásairól. A hatalmas teremben  síri csend honolt, mindenki meghatóan hallgatta a hiteles szemtanú visszaemlékezéseit azokról a csúfos decemberi napokról, amikor a securitate verőemberei gumibotokkal ütlegelték a templom köré élőláncot alkotó emberi pajzsot. A templom köré gyűlt emberek nem tágítottak saját testükkel védték a parókiát, templomukat, lelkipásztorukat és annak családját. A gyülekezethez más hívek is csatlakoztak, a tömeg egyre csak nőtt, vasárnap este már élesgolyóval lőttek a tömegbe, sok volt a sebesűlt és a halott, de az Úr csodásan működik, hiszen győzött a forradalom, így Karácsonykor már nemcsak a kis Jézus születését ünnepelhették, hanem a zsarnoki rezsim feletti győzelmet is. A megható visszaemlékezés ideje alatt a teremben ülők könnyeikkel küzködve hallgatták végig az előadást, hiszen attól a hiteles személytől hallhatták aki maga is részt vett, ott volt az élőpajzsban az ütlegelések ideje alatt.

      A szünetben a konferencia résztvevői szeretetvendégségben részesűltek a házigazdák jóvoltából, finom kalácsot , ásványvizet és kávét szolgáltak fel a rendezvény egész ideje alatt, amit a fáradt hallgatóság ki is használt.

        A szünetet követően  ft. Csűry István megbízott püspök előadását hallgathatták meg a résztvevők: Kálvin János, a nagy reformátor családi élete címmel. Megtudhattuk hogy  talán   azért is volt oly szigorú Kálvin, mert árvasága hozta ezt az álapotot, de a szigorú arc mögött egy gyenge szív lapult tudhattuk meg az előadótól.

        Majd egy nagyon érdekes előadás következett a Magyarországról érkezett, törökszentmiklósi Szabó Józsefné Csökmey Edit lelkipásztor előadásában : Korunk kálvinista magyar asszonya címmel.

          Nagy érdeklődéssel várta mindeki a híres történelmi templom meglátogatását. Több csoportra( kb. 15 csoport) és idő intervallumra osztva  mehettek az érdeklődők megcsodálni a temesvár-belvárosi református templomot ahol egykor kipattant a forrradalom szikrája.

      Mindenki meghökkent és a csalódottság rít le az arcokról amikor meglátták az alig egy két száz embert befogadó képességű, egyébként nagyon szép templomot, hiszen mindenki egy hatalmas templomra számított, hatalmas toronnyal. A templomban Tőkés László és a főgondnok fogadták a látogatókat, minden csoportnak meséltek a szörnyű események emlékeiből, majd dedikálta könyvét a Temesvár ostromát, amelyet a helyszínen lehetett megvásárolni.

        Már jó benne voltunk a délutánban amikor sor került a Magyarország, Felvidék, Erdély, Délvidékről érkezett vendégek köszöntő szavaira, majd Bogya Kis Mária egyházkerületi nőszövetségi elnök bejelentette a meglepetés vendéget a KREK Presbiteri Szövetségének küldöttét „... ilyen még nem volt a nőszövetségi konferencia történetében, hogy egy férfi köszönthesse nőszövetségi konferenciánkat a Presbiteri Szövetség részéről, ez egy nagyon kellemes meglepetés úgy gondolom, hogy nemcsak számomra, hanem mindannyiunknak.” – mondta az elnök asszony.

      „...Nagyon jó látni a konferencia munkája iránti nagy érdeklődést, az összetartást, a jó szervezést, ez példa mutató lehet más szervezetek számára is, így a mi számunkra is hiszen a P.SZ.-ben sok nő tevékenykedik, aktívan, nagyon sok egyházközség presbitériumának 30-50%-a nő, akik a helyi nőszövetségek tagjai is, ezért személyesen úgy gondolom, hogy jobban oda kell figyeljünk egymás munkájára, jobb kapcsolatot kell tartsunk egymással, hiszen egyazon célt szolgálunk református egyházunk erkölcsi és anyagi gyarapítását...” – mondta a P.SZ. küldötte.

   Mint általában minden nőszövetségi konferencián most is sor került egy újonnan elkészűlt zászló megáldására, hiszen a bihari egyházmegye Nagyszántói Nőszövetsége hozta el a frissen varott zászlójukat bemutatni és Isten áldását kérni rá.

        Az előadásokat  és köszöntő beszédeket követően került sor a záró Istentiszteletre, amelyet Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor, kerületi alelnök tartott, majd az Úrvacsorai ágendát Kovácsné Papp Ibolya lelkipásztor, egyházmegyei elnök.

       A jó szervezésnek köszönhetően a teremben több helyen a lelkipásztor asszonyok párban osztották az Úrvacsorát, így alig 5-10 perc alatt végeztek az Úevacsora kiosztásával.

       A jelenlévők boldogan, sok szép élményel gazdagodva térhettek haza családjaik és egyházközségük körébe, hiszen a mai konferencia egy sikeres rendezvény volt.

Még nincs hozzászólás.
 
HARANGSZÓ
 
KÁRPÁT-MEDENCEI NŐI IMANAP 2009
 
KÉP GALÉRIA
 
BLOG
Friss bejegyzések
2010.03.09. 18:57
2009.08.26. 17:50
2009.08.09. 22:49
Friss hozzászólások
 
NAPTÁR
2021. Június
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 
NÉVNAPOK

 
NAPTÁR
 
TÁRSALGÓ, FÓRUM, CHAT
 
LÁTOGATÓ
 
ENNYIEN VAGYUNK JELENLEG

LÁTOGATÓ VAN ITT

 
HÁTTÉRZENE
 
EGYHÁZI VIDEÓK
 
NAPTÁR
 

THE HANDMAID'S TALE - Egy szerepjáték a Szolgálólány meséjének világában - THE HANDMAID'S TALE    *****    FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Norina Wallace Írói oldalam    *****    TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár &#8211; FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!